AraWhatsApp
WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp İletişim
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?

Fiyat Teklifi

Fiyat Teklifi

DYO, Capatect, Marshall,ÇBS Dış Cephe Mantolama Teknik Şartnamesine Göre uygulama yapılırsa          

   10 YİL Garantisi  ve İş bitiminde  Enerji Kimlik belgesi  ücretsiz verilecektir.

MADDE 1:  Dış cephelerden çoğunlukla tercih edilen DYO, Capatect Dalmaçyalı, koruyucudur, ekonomiktir, uzun ömürlüdür, ortalama %50 enerji tasarrufu sağlar. Karbon takviyeli Dış Cephe Mantolama ısı yalıtım paket sistemidir. İçindeki karbon dengesi sayesinde Kışın, sıcak dışarı kaçmasın.Yazın, sıcak içeri sızmasın!.” İşte bu Filli boya mantolama ,paket sistemleri nin binalarda 4 mevsim geçerli ısı yalıtım ekonomisi.Bu ekonomiyi yaşayanlar yıllarca rahat ediyor.

MADDE 2:   Apartman ve Site  Dış Cephe Güvenlikli İş İskelesi kurumuna başlamadan önce iskelelinin altına branda serilecek daha sonra iskele kurumaya başlanacak. İskele ile cephe arasında yeterli çalışma mesafesi (min 50 cm) sağlanacak, iskele bağlantı ankrajları kullanılacaktır. Bağlantı  mümkün olduğunca kör noktalara çakılarak iş bitimde olası hatalar minimuma indirilecektir. İskele kurulumu işlemi bitikten sonra

MADDE 3 :  Mantolama  Uygulamaya başlamadan önce kurulan olan iskeleye temamı brandayle  ortulmesi kapı-pencere kasaları, camlar, iskele kurulan bölgeler, yürüme yolları vb. noktaların kirlenmesi ile malzemelerin düşmesi riskine karşın, maskeleme bantları, naylon brandalar ve koruma plakaları ile gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 4 : Dış  cephelerde bulunan kırık ve çatlaklar altı boşalmış sıvalar yeteri kadar çekiçlenerek açılması büyük tamirler kara sıva ile küçük tamirler özel dolgu elyaf tamir harç malzemesi ile dış cepheye uygun ve sağlıklı bir şekilde tüm tamir ve tadilatlar itinayla yapılması.

MADDE 5 : mantolamaya ısı yalıtım  başlamadan önce yüzeyde bulunan Aparatlar. Kelepçeler ve Yağmur  iniş boruları. klima bağlantıları vb .bağlantılar sökülerek ısı yalıtım sisteminin üzerine taşınacak şekilde ayarlanacaktır

 

MADDE  6 :  Zemin kotunun üzerinde başlayacak olan uygulamalarda, öncelikle binanın gönyesi, şakülü ve kotu etüd edilecek ve yapının konumuna göre uygulamanın aynı kot seviyesinde başlatılmasına özen gösterilecektir.

KULLANILACAK  MALZEME

MADDE 7 :   4 Cm kalınlığında  DYO, Capatect  Dalmayalı  dış cephe mantolama ısı yalıtım paket sistemleri  TSE belgeli, EPS; ideal karbonlu ısı yalıtım levhası kullanılacaktır. Sadece  uygulama  yapılacak  EPS levhalar yapıştırma yolu ile kilit sistemi veya şaşırtmalı olarak cepheye uygulaması

MADDE  8:  Mantolama ısı yalıtım levhalarının arkasına sürülen ısı yalıtım yapıştırıcısı, levhanın her kenarına 5 cm genişliğinde, 2-3 cm kalınlığında bir şerit ve ortasına 2-3 adet yumruk büyüklüğünde noktasal öbek olarak uygulanacaktır. Yapıştırıcının uygulanan miktarı ve yüksekliği zemin yapısına göre ayarlanacaktır. Uygun sarfiyat 4-5 kg/m² dir. Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen gösterilecektir. Hazırlanan yapıştırıcı hava koşullarına göre 2 ile 4 saat içinde tüketilmelidir.Levhaların yüzyüze gelen kenarlarına yapıştırıcı bulaşmamasına ve aralık kalmamasına azami özen gösterilecek, yine de aralık kalması durumunda aynı levhadan kesilecek uygun kalınlıktaki malzeme ile bu aralıklar mutlaka kapatılacaktır.

MADDE 9: Mantolama  Isı Yalıtım Levhası: Zemin seviyesinin 50 cm üzerinden itibaren tüm cephelerde seçilen kalınlıkta, 50×100 cm ebatlarında, 16 kg/m³ yoğunluklu, yangın dayanımında B1 sınıfına giren, 0.033 w/mK Isı iletkenlik katsayısına (?) sahip

 MADDE 10:  Pencere  iç merkezlerinde çerçeve kalınlıklarına uygun olarak 2 cm kalınlığında ısı yalıtım levhası kullanılabilir.

 

MADDE  11 :  Yapıştırma harcı: Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında beton, sıva, tuğla, gazbeton vb. mineral esaslı yüzeylere, taşyünü ve polistren gibi ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan polistren yüzeylere min 0,08 N/mm² yapışma özelliğine sahip, TSE ya da TSEK belgeli, çimento esaslı ısı yalıtım yapıştırıcısı kullanılacaktır.

MADDE  12 :  Her Bir levhaya 6 adet dübel kullanılacaktır.( dübel kullanma şekli  levhanın köşelerine birer adet dübel  levhanın ortasına iki adet gelecek şekilde dübellelenecektir.) Ortalama metrekareye 12 adet dübel kullanılacaktır.

DÜBELLEME:
MADDE  13 :  Yalıtım yapılan zemine göre uygun dübel seçilecektir. Dübelleme işlemine, yapıştırma işleminden en erken 24 saat sonra başlanacaktır. Isı yalıtım yapıştırıcısının tam mukavemetinin sağlanması için uygulamadan sonraki 6-24 saat içinde dübelleme yapılmaması gerekmektedir Uygulama yapılan yüzey tipine göre, platik çivili dübel, çelik çivili dübel ya da gazbeton dübeli tercih edilmelidir. Tuğla ve briket yüzeyler için plastik çivili özel tırnaklı dübel, brüt beton ve tünel kalıp yüzeylerde çelik çivili dübel ve gazbeton yüzeyler için de gazbeton dübeli tercih edilecektir.Tüm yüzeyler için bina yüksekliği 0-8 m arasında dübeller, levhaların her bileşim T noktasına 1 adet ve her levhanın ortasın 1 adet olacak şekilde uygulanacaktır. Yüksekliğe bağlı artan rüzgar yükü sebebi ile 8-20 m arasında bina köşelerine denk gelen levha kenarlarına fazladan 2adet, 20 m’den sonra fazladan 3 adet daha dübel uygulanacaktır.

 

MADDE  14:  Dübel kafaları, sıva içinde şişkinlik yapmayacak şekilde yalıtım levhasına gömülecektir. Dübel kapsülleri için açılan delik, duvar yüzeylerinden itibaren 45-50 mm olmalı ve dübelin bu delik içinde en az 35 mm tutunması sağlanmalıdır. Dübellerin, yapının kenar ve köşelerinden 10-15 cm içerde olacak şekilde monte edilmesine dikkat edilecektir.

MADDE  15:  Dübelleme işleminden sonra köşe profili montajı ve fileleme işlemi tamamlanmalıdır. Köşe profilleri işlemi yapının tüm köşeleri ile kapı ve pencere gibi köşe oluşturan her noktada uygulanacaktır. Filelemeye yine bu köşe noktaların güçlendirilmesi ile başlanacak ve yapının tamamı filelenecektir  Fileli sıva kalınlığında alt sıva tabakası çelik mala ile yüzeye yayılacak daha sonra üzerine file fazla bastırılmadan yapıştırılacaktır. Alt sıva tabakası kurumadan hemen 1,5 mm kalınlığındaki üst sıva tabakası uygulanacaktır. Sarfiyatın 4 kg/m² nin altına inmemesine özen gösterilmelidir.tabakasının her noktada 4 mm olması sağlanacaktır Önce m2 mm

MADDE  16:   Köşe profilleri: Binanın yapısal köşelerinde ve estetik amaçlı cephe elemanları ile kapı-pencere merkezlerinde polistrol ya da pvc fileli köşe profilleri kullanılacaktır. Kapı-pencere üst merkezleri ile çıkmalarda ve gereken diğer noktalarda yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyinden uzaklaştırılmasını sağlayacak damlalıklı alimünyum veya pvc köşe profilleri kullanılacaktır.

MADDE 17 :  Mantolama Isı Yalıtım Sıvası: Isı yalıtım levhalarının donatı filesi ile birlikte sıvanmasında, elyaf takviyeli, su buharı geçirgenliği yüksek, polistren yüzeylere min 0,08 N/mm² yapışma özelliğine sahip,TSE ya da TSEK belgeli, çimento esaslı ısı yalıtım sıvası kullanılacaktır.

MADDE  18:   Donatı  Filesi birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek mala ile ısı yalıtım sıvası kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir.Donatı filesi toplam ısı yalıtım sıvası kalınlığının 1/3’ü kadar dış cepheden içeride olacak şekilde yerleştirilmelidir.Pencere ve kapı köşeleri özel çapraz donatı filesi ile takviye edilir. Köşe dönüş ve pencere profilleri monte edilir. Uygulanan file dışardan görülmemelidir. Daha sonra boya veya son kat kaplama ile sistem tamamlanır. Filesi: Isı yalıtım sıvasında oluşabilecek gerilmeleri karşılamak ve çatlamasını önlemek amacıyla min 160 gr/m² ağırlığında, 4×4 mm file aralığında, min 1700 N/5cm çekme mukavemetine sahip alkali dayanımlı cam elyaf dokuma sıva filesi kullanılacaktır.

MADDE  19:  Mantolama Dübel: Isı yalıtım levhalarını uygulama yüzeyine mekanik olarak tespit etmek için geri dönüşüme uğramamış, geniş başlıklı (10 cm), yüzeye göre plastik ya da izolasyonlu çelik çivili özel ısı yalıtım dübeli kullanılacaktır.

 MADDE 20 :  Pencere denizliklerinin uzunluğu kontrol edilecek, mantolama ısı yalıtım sisteminin kalınlığına göre uzatılacaktır. Uygulayıcının önerisi doğrultusunda mevcut denizliklerin değiştirilmesi ya da mermer.pvc vb. esaslı denizlik uzatma aparatlarının kullanılması işverenin kararına bağlıdır. Denizlik uzatmalarındaki detay çözülmeden uygulamaya başlanmamalıdır.

MADDE  21:  Kaplama Astarı: Son kat dekoratif kaplamanın, donatılı ısı yalıtım sıvası üzerindeki aderansını artırmak için, akrilik bağlayıcılı, özel dolgulu astar kullanılacaktır.
Son Kat Dekoratif Kaplama: Donatı sıvası katı üzerine, sistemi dış etkenlere karşı korumak ve estetik sağlamak amacıyla çimento esaslı, elyaf takviyeli, su itici, üzeri boyanabilen tane dokulu mineral kaplama kullanılacaktır.
Son Kat Dış Cephe Boyası: Mineral kaplamanın boyanması amacıyla silikon emülsiyon esaslı, buhar geçirgenliği ve su iticiliği yüksek, silikonlu dış cephe boyası kullanılacaktır.

 

 

MADDE  22:  Özellikle kapı  pencere kenarları, kolon-kiriş bileşim noktaları ve kiriş-döşeme geçişlerine denk gelen noktalar üzerine iki levhanın birleşim noktası gelmeyecektir. Sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu bu tip noktaların üzeri yekpare bie levha ile kaplanacaktır. Ayrıca levhaların üst üste döşenmesi esnasında da şaşırma prensibine uyulacaktır. Yapıların köşelerinde ise farklı yönden gelen levha kenarlarının yine şaşırtmalı uygulanması sağlanacaktır Isı yalıtım yapıştırıcısı, paket etiketlerinde belirtilen karışım oranlarında su ilave edilerek ve uygun bir matkap ve karıştırma ucu yardımı ile homojen olarak karıştırılmalıdır. Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile tekrar yumuşatılarak kullanılmalıdır

MADDE  23:  Son kat kaplama uygulamalarına geçmeden önce, mineral kaplama kullanılacaksa en az 2 gün, slikonlu kaplama kullanılacaksa en az 5 gün beklenmesi gerekmektedir. Mineral kaplama, ambalaj üzerinde belirtilen uygun soğuk su miktarı ile,devirli bir matkap kullanılarak 10dakika karıştırılır, 10 dakika dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat içinde tüketilmelidir  Slikonlu kaplama kullanıma hazır, su katmadan sadece 1 2 dakika düşük devirde karıştırılır. Hazırlanan homojen karışım paslanmaz çelik mala veya uygun bir harç uygulama makinası ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülecek ve üründeki partikül kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden sıyrılacaktır.Kaplamanın tanecik yapısına göre tane ya da çizgi desen vermek için poliüretan-plastik desen malaları kullanılacaktır. Mineral kaplama boyanmadan önce en az 3 gün kuruması ve priz alması için beklenmelidir. Her iki kaplama için de geniş cephelerde çalışılırken mantolama yapılacak, iskelenin her katında yeterli sayıda eleman çalıştırılacak, ıslak üzerine ıslak prensibiyle ara verilmeden çalışılacaktır.

MADDE 24: ERKUR YAPI , sözleşme yer alan  iş ile ilgili her aşamada malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur. ERKUR YAPI, İmalat ve montaj işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve tüm kanun ve yönetmelikleri eksiksiz olarak hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. ERKUR YAPI, Bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur. ERKUR YAPI, montajın başlangıcından bitimine kadar çalışma alanında, şantiye sahasında, yasalar ve tüzüklerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Yapılan işin niteliğine uygun olarak çalışanlarını koruyucu donanımla çalıştıracaktır.

 MADDE 25: ERKUR YAPI,  montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan ERKUR YAPI tek başına sorumludur. Ayrıca ERKUR YAPI çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.

MADDE 26 : YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Erkur Yapı kuruldu! Dış Cephe Mantolama Uygulama Aşamadan Malzeme + İşçilik + Nakliye + Fıyatımıza dahil dır  Çalıştırdığı  işçilerini SGK`yaptıracak dettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında  ödeyecektir

MADDE 27 :ERKUR YAPI çalıştırdığı  işçilerine karşı iş veren durumundadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına göre tüm işyerine gerekli önlemleri almak ve bu konuda denetimi sağlamak   işverenin yükümlülüğü altındadır. İşin yapımı sırasında olabilecek işçilerin yaralanma veya ölüm gibi benzer iş kazalarından iş sahibi  sorumlu olmayacaktır.İşçi hakları ve iş kazalarının sorumluluğu: Yüklenici personelinin( idare personel dahil), kasıt veya ihmal bulunması durumunda sebep olduğu her çeşit kaza sonucu; İş sahibi ile üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü maddi ve bedeni hasarın sorumluluğu tamamen yükleniciye  aittir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin emniyet  kemerini temin edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici çalışmaları sırasında kendi işinin ifası ile ilgili olarak her türlü kazalara karşı önlemini almakla yükümlüdür. İş güvenliği ile ilgili yüklenicinin koymuş olduğu güvenlik levhalarında belirtilen kurallara uyulmasını sağlayacak ve bu levhalar hiçbir şekilde kaldırılmayacak veya yeri değiştirilmeyecektir. Kat maliklerinin bu levhalara uyumu iş sahibince sağlanacaktır. İskele, merdiven, çalışma platformu gibi yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır.  İşveren yüklenici  ERKUR YAPI firmasına aittir. İş sahibi sorumlu olmayacaktır. 

A.1.Kullanılacak tüm ürünler birinci kalite ürünleri olup asla ikinci kalite ürün kullanılmayacak ve tespiti halinde malzeme derhal iş sahasından uzaklaştırılacaktır. Eğer istenirse ürünlerin TSE belgeleri idareye teslim edilebilir.

B.2. İş sahasına aktarılan demirbaş ve sarf malzemeler için işveren tarafından kapalı, yeterli büyüklükte ve kapısı kilitli bir alan tahsis edilecektir.

C.3. Yükleyicinin ihtiyacı olan elektrik ve su ihtiyaçları iş veren tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır

KULLANILACAK  MALZEME  TANIMI  VE ANALİZ Miktarı  Birimi 
Filli Boya Capatect Dalmacyali  4 cm EPS. Karbon takviyeli  yalıtım Levhası 1,05 Mt
Filli Boya Capatect Elyaflı yapıştırıcı harcı 4,00 Kg
Filli Boya Capatect Plastik Çivili Dübel  11.5 cm 6,00 Adet
Filli Boya Capatect Donatı Filesi  160 gr. m2 4*4 ağ genişli 1,10 Mt
Filli Boya Capatect  PVC. Filleli Köşebent 0,50 Mt
Filli Boya Capatect Elyaflı Yalıtım sıva harcı 5,00 Kg
Filli Boya Capatect  tane dokulu dekoratif kaplama  astar 1 kat  0,15 Kg
Filli Boya Capatect  Kaplama tane dokulu dekoratif  kaplama 2,50 Kg
Kat  Filli Boya yeni Capatect S Yeni nesil silikon esaslı buhar geçirgenliği yüksek , Su iticiliği yüksek, kendi kendini temizleyebilen, mat, fotokatalitik özelliği ile uzun süre temiz kalan, mantar, yosun ve küfe karşı dirençli dış cephe boyası uygulama yapılarak boya uygulama işi tamamlanacaktır. 0,35 Kg

 

İskele ve malzeme geldikten sonra % 30 Peşinat ödenecektir Geride kalan %70 bakiyemiz peşin ödemelerde %10 indirim kredi kartı ile ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır

 

Daire sahipleri kendi ödemelerini dilerlerse senetle ve çek ile ödeye bilir ,işe başladığımız tarihten itibaren senetler başlamış olacak ve yönetim tarafından toplanıp iş alana teslim edilecektir

FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR…

14 Aralık 2017
2.009 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?